Navigácia

Obsah

Mažoretky Katy girls


Mažoretkový súbor  Katy girls  vznikol v roku 2010 na podnet Mgr. Kataríny Janíčkovej, ktorá sa po dlhoročnom pôsobení v inom mažoretkovom súbore rozhodla odovzdať svoje skúsenosti iným deťom. Na začiatku súbor navštevovali tri členky, no každým rokom sa tento počet zväčšoval. V súčasnosti má deväť členiek, ktoré sú rozdelené do troch tanečných skupiniek. Počas tréningov sa dievčatá učia správne pochodovať, pracovať s paličkou , učia sa rôzne tanečné zostavy a následne sa vytvára choreografia s náčiním baton a pom pon. Dievčatá majú za sebou nemálo vystúpení na rôznych kultúrnych podujatiach. V tomto roku sa pripravujú na mažoretkovú súťaž, kde sa chcú zúčastniť v dvoch rôznych súťažných disciplínach a to : 2. skupina v kategórii kadet - „pom pon“ a sólo v kategórii kadet - ,,baton“.

 

Nácviky  
1.skupina ( 9 – 11 r. ): štvrtok o 15:00 hod.
2. skupina ( 11 – 14 r. ): piatok  o 15:00 hod.
3. skupina ( nad 14 rokov ): utorok o 15.00 hod.
   
Kontakt  
Mgr. Katarína Janíčková
Brezovička  14
 
mobil: 0908 652 637
e-mail: katarina.janickova11@gmail.com