Fotogaléria

Náhodný výber z galérie

Náhodný výber z galérie

Aktuálne počasie

dnes, utorok 22. 5. 2018
20 °C 7 °C
streda 23. 5. 19/12 °C
štvrtok 24. 5. 18/14 °C
piatok 25. 5. 20/14 °C

Navigácia

Obsah

Späť

Oznámenie o začatí správneho konania

č.j. BR-5/2018-03/OPaK-2/2018                                                      V Brezovičke, dňa 13.2.2018           

 

Vec: Oznámenie o začatí správneho konania vo veci výrubu drevín

Podľa § 82 ods. 7 zákona č. 543/2002 Z.z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov zverejňuje Obec Brezovička informáciu o začatom správnom konaní, v ktorom môžu byť dotknuté záujmy ochrany prírody a krajiny.

Žiadateľ: Jozef Kall, Komenského 34, 083 01 Sabinov

Predmet konania: súhlas na výrub drevín rastúcich mimo lesa na pozemkoch parcelné čísla KN-C 353, 9 ks agát biely s obvodmi 155cm, 95cm, 70cm, 115cm, 82cm, 98cm, 160cm, 110cm, 165cm; v katastrálnom území Brezovička, druh pozemku záhrada, pozemok umiestnený v zastavanom území obce a

4ks smrek obyčajný s obvodmi kmeňov 44cm; 3ks smrek obyčajný s obvodmi kmeňov 58cm; 2ks smrek obyčajný s obvodmi kmeňov 51cm; 11ks smrek obyčajný s obvodmi kmeňov 47cm, 64cm, 68cm, 76cm, 85cm, 85cm, 54cm, 54cm, 56cm, 97cm rastúce na pozemku KN-C 352, v katastrálnom území Brezovička, druh pozemku zastavaná plocha a nádvorie, pozemok umiestnený v zastavanom území obce.

Odôvodnenie žiadosti: nevyhovujúci zdravotný stav, poškodzovanie majetku, ohrozovanie budovy

Dátum doručenia žiadosti: 13.2.2018

            Podľa § 82 ods. 3 zákona o ochrane prírody a krajiny žiadame do 5 dní od zverejnenia tohto oznámenia písomne alebo elektronicky potvrdiť svoj záujem byť účastníkom v začatom správnom konaní na

adresu: Obec Brezovička, Obecný úrad, Brezovička 8, 082 74 Brezovica nad Torysou

alebo e-mailom: starosta.brezovicka@livenet.sk

 

                      Peter Tomčufčík, v.r.

starosta obce      

Vyvesené: 13. 2. 2018

Dátum zvesenia: 21. 2. 2018

Späť