Fotogaléria

Náhodný výber z galérie

Náhodný výber z galérie

Aktuálne počasie

dnes, utorok 28. 5. 2024
slabý dážď 21 °C 12 °C
streda 29. 5. slabý dážď 20/10 °C
štvrtok 30. 5. mierny dážď 20/11 °C
piatok 31. 5. slabý dážď 20/11 °C

Návštevnosť

Návštevnosť:

ONLINE:4
DNES:110
TÝŽDEŇ:315
CELKOM:558741

Dátum a čas

Dnes je utorok, 28.5.2024, 19:05:23

Obsah

Zmluvy

 

Číslo zmluvy Zmluvná strana Názov zmluvy Predmet Cena Dátum účinnosti zmluvy Dátum ukončenia zmluvy
74/001/15 Prima banka Slovensko, a.s. Hodžova 11, 010 11 Žilina Zmluva o municipálnom úvere - Eurofondy (B) č. 74/001/15 poskytnutie úveru   24.12.2015  
  Prima banka Slovensko, a.s. Hodžova 11, 010 11 Žilina Dohoda o vydaní a vyplnení blankozmenky č. 74/001/15 vydanie zmenky   24.12.2015  
Dodatok č.3 k Zmluve o úvere č. 40/035/07 Prima banka Slovensko, a.s. Hodžova 11, 010 11 Žilina Dodatok k Dexia komunál univerzálny úver Zmluva o úvere č. 40/035/07 Zmena úrokovej sadzby   24.12.2015  
04/PSPL/15 Mgr. Roman Dubnička - PSPL, Narcisová 46, 821 01 Bratislava Zmluva o dielo Vypracovanie svetelnotechnického merania po realizácii projektu "Rekonštrukcia verejného osvetlenia v obci Brezovička" 1 751, 00 € 23.12.2015  
3A-ZOD-0081215 O.S.V.O. comp, a.s., Strojnícka 18, 080 01 Prešov Zmluva o dielo Zhotovenie diela - stavby: "Rekonštrukcia verejného osvetlenia - obec Brezovička" 122 205,84 € s DPH 23.12.2015  
NSWW-002-10-2015-SK Galileo Corporation, Boženy Němcovej 8, 811 04 Bratislava Zmluva o prevádzke internetovej prezentácie a poskytovania ďalších webhostingových služieb odplatné zabezpečenie prevádzky Internetovej prezentácie na serveri Zhotoviteľa, ktorý podporuje redakčný systém Zhotoviteľa 298,8€ s DPH/rok 3.11.2015  
NSWD-002-10-2015-SK Galileo Corporation, Boženy Němcovej 8, 811 04 Bratislava Zmluva o dielo zhotovenie Internetovej prezentácie 468€ s DPH 3.11.2015  
0193/0200/2015 Východoslovenská energetika Holding a.s., Mlynská 31, 042 91 Košice Darovacia zmluva poskytnutie daru - sponzorský príspevok 300€ 31.7.2015  
2015/36 Ing. Vladimír Andraščík, Lipovce 76, 082 36 Zmluva o poskytovaní audítorských služieb audit účtovnej uzávierky zostavenej k 31.12.2014

audit rozpočtového hospodárenia za rok 2014

overenie výročnej správy za rok 2014

400€ 16.7.2015  
Dohoda č. 15/37/054/107 Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny, Prešov Dohoda o poskytnutí finančného príspevku na podporu vytvárania pracovných miest u verejných zamestnávateľov vo vymedzených oblastiach verejného zamestnávania v rámci národného projektu "Podpora zamestnávania UoZ" úprava práv a povinností účastníkov dohody pri poskytovaní Finančného príspevku na vytváranie pracovných miest 12 134, 34€ 27.5.2015 30.9.2015
ZLP-2014-0133/OPIS DataCentrum elektronizácie územnej samosprávy Slovenska (DEUS), Kýčerského 5, 811 05 Bratislava Zmluva o pripojení k Informačnému systému Dátového centra obcí a miest záväzok poskytovať v rámci projektu služby IS DCOM 0€ 20.10.2014 30.9.2015
  Brantner Nova, s.r.o., Sadová 13, 052 01 Zmluva o prenájme reklamnej plochy prenájom reklamnej plochy na akciu "50 rokov TJ Sokol Brezovička 100 € 18.7.2014 20.7.2014
  Metodicko-pedagogické centrum, Ševčenkova 11, 850 05 Bratislava Zmluva o účasti na projekte č. 30262/26120130025 úprava vzájomných práv a povinností Zmluvných strán, ktoré im vzniknú v súvislosti so zapojením sa do projektu "Aktivizujúce metódy vo výchove" 100 € 9.6.2014  
Dohoda 106/§51/2014 Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny, Prešov Dohoda o zabezpečení podmienok vykonávania absolventskej praxe absolventa školy, vedeného v evidencii uchádzačov o zamestnanie úprava práv a povinností zamestnávateľa a úradu pri zabezpečení vykonávania absolventskej praxe - 25.4.2014 30.9.2014
ZoP/2014/099-PP VSD, a.s., Mlynská 31, 042 91 Košice Zmluva o postúpení práv a prevzatí záväzkov zmena stavebníka postúpenie práv a povinností pre stavbu: Obec Brezovička - IBV Vysocký potok - Elektroinštalácia   14.4.2014  
ZoP/2014/099 VSD, a.s., Mlynská 31, 042 91 Košice Zmluva o pripojení žiadateľa o pripojenie do distribučnej sústavy záväzok PDS pripojiť zariadenie žiadateľa do distribučnej sústavy, záväzok žiadateľa uhradiť poplatok za pripojenie 756 € s DPH 14.4.2014  
  VVS, a.s., Komenského 50, 042 48 Košice Zmluva o zriadení vecného bremena zriadenie vecného bremena na pozemkoch, cez ktoré prechádza verejná kanalizácia  verejný vodovod vybudované ako súčasť projektu "Prešov - pitná voda a kanalizácia v povodí Torysy" 1 € 26.2.2014  
21/02/2014 Stanislav Kulbak, Brezovička 48, 082 74 Zmluva o dielo zníženie a zateplenie stropu, maliarske práce v materskej škole v Brezovičke podľa cenovej ponuky a súpisu prác 21.2.2014 28.2.2014
340-11-1190/2014 Geodetický a kartografický ústav Bratislava, Chlumeckého 4, 827 45 Bratislava Zmluva o poskytovaní vybraných súborov údajov z informačného systému katastra nehnuteľností údaje zo súboru popisných informácií katastra bezplatne   31.12.2014
32/§50j/NS/2013/NP VAOTP SR-2 Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Prešov, Slovenská 87, 080 01 Prešov Dohoda o poskytnutí príspevku na podporu rozvoja miestnej a regionálnej zamestnanosti podľa §50j zákona č.5/2004 Z.z. o službách zamestnanosti úprava práv a povinností účastníkov dohody pri poskytnutí príspevku na podporu zamestnanosti nestanovená 25.9.2013 30.6.2014
  Východoslovenská distribučná, a.s., Mlynská 31, 042 91 Košice Zmluva o uzavretí budúcej zmluvy (Zmluva o zriadení vecného bremena) Brezovička - výstavba trafostanice a úprava NN siete 1,10EUR/m2

28.8.2013

 
  Východoslovenská distribučná, a.s., Mlynská 31, 042 91 Košice Zmluva o uzavretí budúcej zmluvy (Kúpna zmluva) Brezovička - výstavba trafostanice a úprava NN siete 5 EUR/m2 28.8.2013  
2/2013 ŠVESTAV, s.r.o., Brezovička 144, 082 74 Zmluva o dielo rekonštrukcia strechy MŠ 10863,09 € 9.7.2013 23.8.2013
1/2013 Roman Švec- ŠVESTAV, Brezovička 112, 082 74 Zmluva o dielo rekonštrukcia zastávky SAD v centre obce 8270,04 € s DPH 6.5.2013 30.6.2013
128/34/2013/IÚ VVS,a.s., Košice, Komenského 50, 042 48 Košice Zmluva o budúcej zmluve o zriadení vecného bremena "Brezovica - Brezovička, prepojenie vodovodu - 22.3.2013  
104/2013-HÚ Správa katastra Prešov, Konštantínova 6, 080 01 Prešov Zmluva o poskytovaní hromadných údajov z katastra nehnuteľností Poskytnutie hromadných údajov pre potreby správcu dane oslobodený 17.1.2013 -
V669/2012/Ob ENVI-PAK,a.s., Galvaniho 7/B, 821 04 Bratislava Zmluva o spolupráci Podpora prevádzky inegrovaných systémov separovaného zberu KO v riadiacej pôsobnosti samosprávneho celku nestanovená 18.9.2012 -
24/§50j/2012 ESF Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny, Prešov, Slovenská 67, 080 01 Prešov Dohoda o poskytnutí príspevku na podporu zamestnanosti na realizáciu opatrení na ochranu pred povodňami a na riešenie následkov mimoriadnej situácie podľa §50j zákona č.5/2004 Z.z. o službách zamestnanosti úprava práv a povinností účastníkov dohody pri poskytnutí príspevku na podporu zamestnanosti nestanovená 26.4.2012 31.7.2012
6/2012-HÚ Správa katastra Prešov, Konštantínova 6, 080 01 Prešov Zmluva o poskytovaní hromadných údajov z katastra nehnuteľností Poskytnutie hromadných údajov pre potreby správcu dane oslobodený 2.1.2012  
L/49240/1/12 SVP, š.p., Radničné námestie 8, 869 55 Banská Štiavnica Zmluva o postupení práv stavebníka Postupenie práva vo veci "Brezovička - protipovodňové opatrenia v intraviláne obce" nestanovená 16.1.2012  
  Peter Kandráč - PEKA, Rovinky 1076/11, 082 71 Lipany Zmluva o poskytnutí služby Poskytovanie odborných rád, usmerňovanie pracovníkov pri prevádzkovaní cintorína 120€/rok

1.1.2012

31.12.2016
1/2011 Úrad vlády Slovenskej republiky, Nám. slobody 1, 813 70 Bratislava 1 Dodatok k zmluve č.113/2011 Zmena Prílohy č.1 - Štrukturovaný rozpočet projektu nestanovená 2.11.2011  
113/2011 Úrad vlády Slovenskej republiky, Nám. slobody 1, 813 70 Bratislava 1 Zmluva o poskytnutí finančných prostriedkov na realizáciu prác prvého realizačného projektu Programu revitalizácie krajiny a integrovaného manažmentu povodí Slovenskej republiky 2011 Úprava zmluvných podmienok, práv a povinností zmluvných strán pri poskytnutí finančných prostriedkov na realizáciu prác prvého realizačného projektu 91 500 € 24.5.2011  
  Mgr. Monika Oravcová, Železničiarska 1322/1, 953 01 Zlaté Moravce Zmluva o dielo Činnosť odborného garanta pre projekt: "Vybudovanie systému preventívnych protupovodňových opatrení v KÚ obce Brezovička pre zabezpečenie zníženia rizík povodní ako súčasť 1.RP 5400€/6mesiacov 2.5.2011  
  Mgr. Monika Oravcová, Železničiarska 1322/1, 953 01 Zlaté Moravce Zmluva o dielo Vypracovanie projektovej dokumentácie pre 1.RP 1050€ 15.4.2011  
  Milan Klembara, Krásna Lúka, IČO: 33955123 Zmluva o dielo Služby v rámci lesníctva, ťažby, spracovanie dreva a odborný dozor pre projekt 1.RP 20€/mhod 3.6.2011  
2 Dexia Banka Slovensko, a.s., Hodžova 11, 010 11 Žilina Dodatok k zmluve č. 40/035/07 Zmena v úročení úveru   10.5.2011  
29/§50j/2011 ESF Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny, Prešov, Slovenská 67, 080 01 Prešov Dohoda o poskytnutí príspevku na podporu zamestnanosti na realizáciu opatrení na ochranu pred povodňami a na riešenie následkov mimoriadnej situácie podľa §50j zákona č.5/2004 Z.z. o službách zamestnanosti úprava práv a povinností účastníkov dohody pri poskytnutí príspevku na podporu zamestnanosti 5276,10€ 3.5.2011  
  Maroš Tkáč, TM-SERVIS, Bardejovská 642/2, 082 12 Kapušany Licenčná zmluva Počítačový program KATASTER Net - software KATASTER 250€/ 1licencia 22.3.2011  
15032011 Numeral, spol. s r. o., Ťačevská 19, 085 01 Bardejov Zmluva o dielo Vypracovanie projektovej dokumentácie stavby v rozsahu pre stavebné povolenie a realizáciu: Protipovodňová ochrana a regulácia Slavkovského potoka v Brezovičke 71160 € 17.3.2011