Navigácia

Obsah

V O Ľ B Y    D O    O R G Á N O V    S A M O S P R Á V N Y C H    K R A J O V    V    R O K U    2 0 1 7

 

Rozhodnutie národnej rady SR o vyhlásení volieb do orgánov samosprávnych krajov

Zbierka zákonov č. 166/2017

 

Právo voliť a byť volený

Informácie pre voličov

 

Zoznam zaregistrovaných kandidátov pre voľby predsedu samosprávneho kraja

 

Zoznam zaregistrovaných kandidátov pre voľby zastupiteľstva samosprávneho kraja

 

ELEKTRONICKÁ  ADRESA  NA  DORUČENIE  OZNÁMENIA  O  DELEGOVANÍ  ČLENA  A  NÁHRADNÍKA           DO  OKRSKOVEJ  VOLEBNEJ  KOMISIE:     brezovicka@livenet.sk

 

VÝSLEDKY VOLIEB V OBCI BREZOVIČKA:

počet zapísaných voličov:                     342

počet zúčastnených voličov:                102                               účasť:    30%

 

Počet platných hlasov odovzdaných pre kandidátov na predsedu PSK podľa počtu hlasov:

Milan Majerský                  68 hlasov                                                                                                                                        Peter Chudík                      27 hlasov                                                                                                                                      Jozef Mihalčín                      2 hlasy                                                                                                                                              Ján Garaj                               1 hlas                                                                                                                                                František Oľha                     1 hlas       

 

Počet platných hlasov odovzdaných pre kandidátov na poslancov PSK do 10. miesta:

Jozef Stedina                          39 hlasov                                                                                                                                        Vladimír Jánošík                    33 hlasov                                                                                                                                        Jozef Kanuščák                      32 hlasov                                                                                                                                        Jozef Križalkovič                    31 hlasov                                                                                                                                        Eduard Vokál                         26 hlasov                                                                                                                                        Peter Molčan                         23 hlasov                                                                                                                                        Ján Baňas                               13 hlasov                                                                                                                                        Juraj Adam                             12 hlasov                                                                                                                                      Miroslav Čekan                     12 hlasov                                                                                                                                        Katarína Heredošová           12 hlasov