Navigácia

Obsah

V O Ľ B Y    D O   E U R Ó P S K E H O   P A R L A M E N T U     2 5 .  5 .  2 0 1 9

 

 * * *  ZÁPISNICA OVK o priebehu a výsledku volieb   * * *,

 

Rozhodnutie predsedu NR SR o VYHLÁSENÍ VOLIEB DO EURÓPSKEHO PARLAMENTU kliknite tu

 * * *

Informácie pre voliča kliknite tu

Information for voter click here

 * * *

Elektronická adresa na doručovanie:

     -   oznámení o delegovaní člena a náhradníka do okrskovej volebnej komisie

     -   žiadosti o vydanie hlasovacieho preukazu -> t u   n a   s t i a h n u t i e  doc.

      brezovicka@livenet.sk

 * * *