Navigácia

Obsah

V O Ľ B Y    P R E Z I D E N T A    S L O V E N S K E J    R E P U B L I K Y     1 6 .  3 .  2 0 1 9

 

Rozhodnutie predsedu NR SR o VYHLÁSENÍ VOLIEB PREZIDENTA SR kliknite tu

Informácie pre voliča kliknite tu