Navigácia

Obsah

V O Ľ B Y   D O   O R G Á N O V   S A M O S P R Á V Y    O B C Í

 

Rozhodnutie o vyhlásení volieb - 203/2018

Informácie pre voliča  - právo voliť a byť volený, spôsob hlasovania