Brezovička - Zjednodušená verzia stránok

Nastavenie veľkosti písma
+

Obec Brezovička, v zmysle § 4 ods. 6 zákona č. 329/2018 Z. z. o poplatkoch za uloženie odpadov a o zmene a doplnení zákona č. 587/2004 Z. z. o Environmentálnom fonde a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov zverejňuje informáciu o úrovni vytriedenia komunálnych odpadov za predchádzajúci kalendárny rok: PREHLÁSENIE

Dátum zvesenia: 28. 2. 2022 Zodpovedá: Bc. Peter Tomčufčík