Brezovička - Zjednodušená verzia stránok
Nastavenie veľkosti písma
+

Úradná tabuľa - Informácia o úrovni vytriedenia komunálnych odpadov za rok 2021

Obec Brezovička, v zmysle § 4 ods. 6 zákona č. 329/2018 Z. z. o poplatkoch za uloženie odpadov a o zmene a doplnení zákona č. 587/2004 Z. z. o Environmentálnom fonde a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov zverejňuje informáciu o úrovni vytriedenia komunálnych odpadov za predchádzajúci kalendárny rok: PREHLÁSENIE 

Dátum zvesenia: 28. 2. 2023 Zodpovedá: Bc. Peter Tomčufčík