Fotogaléria

Náhodný výber z galérie

Náhodný výber z galérie

Aktuálne počasie

dnes, streda 15. 7. 2020
zamračené 22 °C 9 °C
štvrtok 16. 7. mierny dážď 18/13 °C
piatok 17. 7. mierny dážď 21/12 °C
sobota 18. 7. mierny dážď 22/11 °C

Návštevnosť

Návštevnosť:

ON LINE: 1
DNES: 76
TÝŽDEŇ: 277
CELKOM: 261577

Dátum a čas

Dnes je streda, 15.7.2020, 14:07:35

Navigácia

Obsah

Späť

Registratúrna značka: BR-2020/47-OCÚ

Číslo registratúrneho záznamu: 01

Oznámenie o strategickom dokumente

 

ODBOR STAROSTLIVOSTI O ŽIVOTNÉ PROSTREDIE Oddelenie ochrany prírody a vybraných zložiek životného prostredia kraja Námestie mieru 3080 01 Prešov


Naše čísloO​U​-​P​O​-​O​S​Z​P​1​-​2​0​2​0​/​0​2​8​3​0​5​-​0​3​6​

Vybavuje/linkaI​n​g​.​ A​l​e​n​a​ S​e​k​e​r​á​k​o​v​á​

P​r​e​š​o​v​17. 06. 2020

Vec

Oznámenie o strategickom dokumente „Plán rozvoja verejných vodovodov a verejných kanalizácií pre územie Prešovského kraja na roky 2021 - 2027“ - zaslanie oznámenia

Obstarávateľ – Okresný úrad Prešov, odbor starostlivosti o životné prostredie, ako orgán štátnej správy, doručil dňa 11.05.2020 Okresnému úradu Prešov, odboru starostlivosti o životné prostredie, ako príslušnému orgánu na úseku posudzovania vplyvov na životné prostredie podľa § 5 zákona č. 24/2006 Z.z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon“) oznámenie o vypracovaní strategického dokumentu „Plán rozvoja verejných vodovodov a verejných kanalizácií pre územie Prešovského kraja na roky 2021 - 2027“, ktoré Vám podľa § 6 ods. 2 zákona ako dotknutej obci zasielame.                                                                                                        Návrh uvedeného strategického dokumentu je podľa § 4 ods. 1 zákona predmetom posudzovania podľa tohto zákona.

Uvedené oznámenie o strategickom dokumente „Plán rozvoja verejných vodovodov a verejných kanalizácií pre územie Prešovského kraja na roky 2021 - 2027“, je zverejnené na internetovej stránke MŽP SR www.enviroportal.sk.

Žiadame Vás, aby ste podľa § 6 ods. 5 zákona, ako dotknutá obec, do 3 pracovných dní od doručenia tohto oznámenia, informovali o tomto oznámení verejnosť spôsobom v mieste obvyklým a zároveň oznámili verejnosti, kde a kedy možno do oznámenia nahliadnuť, robiť si z neho odpisy, výpisy alebo na vlastné náklady zhotoviť kópie.                                                                                                                                              Podľa § 6 ods. 5 zákona, oznámenie musí byť verejnosti prístupné najmenej po dobu 14 dní od jeho zverejnenia.

Vaše písomné stanovisko, t.j. stanovisko dotknutej obce k uvedenému oznámeniu (vrátane informácie o dobe a spôsobe zverejnenia oznámenia) podľa § 6 ods. 6 zákona žiadame doručiť na adresu: Okresný úrad Prešov, odbor starostlivosti o životné prostredie, Nám. mieru 3, 080 01 Prešov najneskôr do 15 dní od doručenia oznámenia na obec.                                                                                                                      Informáciu o dobe a spôsobe zverejnenia oznámenia (napr. dátum vyvesenia a dátum zvesenia oznámenia na úradnej tabuli) prosíme zaslať aj v prípade, ak stanovisko k uvedenému oznámeniu dotknutá obec nezasiela.

Verejnosť môže doručiť svoje písomné stanovisko k oznámeniu o strategickom dokumente „Plán rozvoja verejných vodovodov a verejných kanalizácií pre územie Prešovského kraja na roky 2021 - 2027“ príslušnému orgánu do 15 dní odo dňa, keď bolo oznámenie zverejnené podľa § 6 ods. 5 zákona, t.j. do 15 dní odo dňa zverejnenia oznámenia príslušnou obcou spôsobom v mieste obvyklým.

Zároveň si dovoľujeme požiadať dotknuté obce o zaslanie stanoviska aj v elektronickej podobe na e-mail: alena.sekerakova@minv.sk.

Konzultácie podľa § 6 ods. 3 zákona je možné uskutočniť v pracovných dňoch na Okresnom úrade Prešov, odbor starostlivosti o životné prostredie, v čase od 8,00 hod. do 12,00 hod. počas celého procesu posudzovania strategického dokumentu (termín konzultácie odporúčame dohodnúť vopred telefonicky - 051/7082219 alebo e-mailom alena.sekerakova@minv.sk).

PaedDr. Miroslav Benko, MBAvedúci odboru

 

 

Vyvesené: 19. 6. 2020

Dátum zvesenia: 5. 7. 2020

Späť