Brezovička - Zjednodušená verzia stránok
Nastavenie veľkosti písma
+

Aktuality - Ochrana lesov pred požiarmi

HaZZ

Zabezpečenie ochrany lesov pred požiarmi a opatrenia pred vypaľovaním trávy a suchých porastov v roku 2021

HaZZ

  Zabezpečenie ochrany lesov pred požiarmi a opatrenia pred vypaľovaním trávy a suchých porastov v roku 2021.

         Lesy sú základnou súčasťou nášho životného prostredia, ekonomiky, kultúry a tradícií. Sprevádzajú človeka od minulosti až po súčasnosť. Sú nenahraditeľný zdroj energie a zároveň chránia pôdu, vodu a sú domovom vzácnych druhov rastlín a živočíchov. Jar a s ňou prichádzajúce otepľovanie je  obdobím,  kedy  sa  zvyšuje  nebezpečenstvo  vzniku požiarov najmä v prírodnom prostredí. Je to obdobie charakteristické zvýšenou pracovnou aktivitou pri odstraňovaní starých zvyškov suchej trávy, lístia, porastov a rôznych odpadkov. Občania v mnohých prípadoch porušujú zákon o ochrane pred požiarmi a svojím nezodpovedným a ľahkovážnym  konaním, ohrozujú okrem seba aj svoje okolie a prírodu.     Je iba na nás, aby les, ktorý je pre mnohých z nás inšpiráciou, symbolom životodarnej energie, miestom oddychu a poznávania sme udržali aj pre budúce generácie.      

      Z výsledkov požiarovosti Slovenskej republiky, bolo podľa priestoru vzniku požiaru v roku 2020 evidovaných 221 lesných požiarov s priamou škodou 574 550 - €, pri ktorých bola jedna osoba usmrtená a jedna osoba zranená. V ostatnom prírodnom prostredí bolo zaznamenaných 2 724 požiarov s priamou škodou 1 631 490,- €, pri ktorých zomreli tri osoby a 5 osôb bolo zranených.  

      Podľa rozboru požiarovosti za rok 2020 v okrese Prešov, príslušníci Okresného riaditeľstva  Hasičského a záchranného zboru v Prešove zasahovali pri 61 požiaroch v ostatnom prírodnom prostredí, čo je v porovnaní s rovnakým obdobím v predošlom roku o 8 požiarov menej. V 32 prípadoch príčinou vzniku požiarov bolo vypaľovanie trávy a suchých porastov, čo je o 16 prípadov menej ako v predchádzajúcom roku. Priame škody boli vyčíslené na 39 030,- €. V lesnom hospodárstve v okrese Prešov boli zaznamenané dva lesné požiare v katastri mesta Veľký Šariš a obce Križovany. Priame škody boli vyčíslené  na 310 - €.

       V lesnom hospodárstve v okrese Sabinov bol zaznamenaný jeden lesný požiar v katastrálnom území obce Kamenica. Priame škody boli vyčíslené  na 2 125 - €. Hasiči  Okresného riaditeľstva Hasičského a záchranného zboru v Prešove, z hasičských staníc Sabinov a Lipany zasahovali pri 58 požiaroch v ostatnom prírodnom prostredí, čo je                v porovnaní s rovnakým obdobím v minulom roku o  12 požiarov menej. V  45 prípadoch príčinou vzniku požiarov bolo vypaľovanie trávy a suchých porastov, čo je v porovnaní            s predchádzajúcim rokom o 8 požiarov menej. Priame škody boli vyčíslené  na 1 120,- €.   

       Okresné riaditeľstvo Hasičského a záchranného zboru v Prešove sa obracia na všetkých občanov s výzvou k aktívnej spolupráci, rešpektovať zákon o ochrane pred požiarmi, nevypaľovať porasty bylín, kríkov a stromov, nefajčiť v lesoch a nezakladať oheň v priestoroch, alebo na miestach, kde môže dôjsť k jeho rozšíreniu. Les je jedným         z najcennejších bohatstiev, ktoré ľudstvo vďaka jeho samo obnoviteľným schopnostiam môže trvalo využívať. Veríme, že aj s Vašou pomocou sa nám podarí uchrániť to najcennejšie bohatstvo, ktoré ľudstvo má – lesy.  

 

Aktuálne informácie v priebehu celého roka o vyhlásení času zvýšeného nebezpečenstva vzniku požiaru nájdete  na stránke: https://www.minv.sk/?hasici-zachranari, alebo  informácie  o ochrane lesov pred požiarmi nájdete na stránke MV hasiči: https://www.minv.sk/swift_data/source/hasici_a_zachranari/Malatinec/preventivno_vychovna_cinnost/Ochrana%20lesov%20pred%20poziarmi_2020.pdf

Dátum vloženia: 9. 3. 2021 14:47
Dátum poslednej aktualizácie: 9. 3. 2021 14:50