Navigácia

Obsah

Voľby do orgánov samosprávy obcí a voľby do orgánov samosprávnych krajov konaných v rovnaký deň a v rovnakom čase v roku 2022

Informácia o podmienkach práva voliť a práva byť volený

Informácia o podmienkach práva voliť a práva byť volený

Oznámenie o utvorení volebných obvodov a určení počtu poslancov

Oznámenie o určení rozsahu výkonu funkcie starostu

Oznámenie o počte obyvateľov

 * * * 

Zapisovateľka miestnej volebnej komisie, kontaktná osoba na doručenie:                                                                 - oznámenia o delegovaní člena a náhradníka do miestnej volebnej komisie,                             

   - kandidátnej listiny na poslanca obecného zastupiteľstva,

   - kandidátnej listiny na starostu

Slavka Tkáčová, Brezovička 8, 051/4591235, 0911437023, obec@brezovicka.sk

 * * * 

Starosta obce Brezovička - Bc. Peter Tomčufčík:

 - utvára:  počet okrskov: 1

 - určuje:  volebná miestnosť: Sálu kultúrneho domu, Brezovička č.8

 * * *

Informácie o spojených voľbách - odkaz na stránky Ministerstva vnútra SR:                           https://www.minv.sk/?volby-selfgov22