Navigácia

Obsah

plagát30. september 2023

Voľby do Národnej rady Slovenskej republiky

 

VÝSLEDOK VOLIEB DO NR SR 2023 V OBCI BREZOVIČKA

 

Zverejnenie adresy na doručenie delegačných listín a žiadosti o vydanie hlasovacieho preukazu

Utvorenie volebného okrsku a určenie volebnej miestnosti

Informácie pre voliča

 

V o ľ b a    p o š t o u

Žiadosť o voľbu poštou musí byť Ministerstvu vnútra Slovenskej republiky doručená najneskôr 52 dní predo dňom konania volieb, t. j. najneskôr dňa 09. 08. 2023.

Pokyny o voľbu poštou elektronicky: https://minv.sk/?nr23-posta1

Žiadosť o voľbu poštou v listinnej podobe TU

 

ROZHODNUTIE PREDSEDU NÁRODNEJ RADY SLOVENSKEJ REPUBLIKY