Navigácia

Obsah

23. marec 2024 / 6. apríl 2024

voľby 2024 

ZÁPISNICA OKRSKOVEJ VOLEBNEJ KOMISIE O PRIEBEHU A VÝSLEDKU HLASOVANIA 

Z O Z N A M    K A D I D Á T O V      N A    P R E Z I D E N T A    S R Typ: PDF dokument

 

  • Emailová adresa na doručenie oznámenia o delegovaní člena a náhradníka do okrskovej volebnej komisie,
  • Emailová adresa na doručenie žiadosti o vydanie hlasovacieho preukazu:

                                       obec@brezovicka.sk

 

Ako požiadať o hlasovací preukaz?

Osobne alebo prostredníctvom osoby splnomocnenej žiadateľom možno vyzdvihnúť hlasovací preukaz najneskôr v posledný pracovný deň predo dňom konania volieb v úradných hodinách obce (najneskôr v piatok 22. marca 2024; pre druhé kolo volieb najneskôr v piatok 5. apríla 2024). Obec vydá hlasovací preukaz bezodkladne.

Obce a mestá začnú vydávať hlasovacie preukazy pre voľby prezidenta SR od stredy 7. februára 2024.

O hlasovací preukaz možno požiadať elektronicky a listinne najneskôr do 4. marca 2024 pre prvé kolo volieb a najneskôr do 14. marca 2024 pre druhé kolo voliebListinná žiadosť musí byť do uvedených termínov obci aj doručená.

Žiadosť o vydanie hlasovacieho preukazu Typ: PDF dokument

Žiadosť o vydanie hlasovacieho preukazu Typ: DOC dokument

 

 

Utvorenie volebného okrsku a určenie volebnej miestnosti: TU 

Rozhodnutie predsedu Národnej rady SR: TU 

Informácia pre voliča: TU 

 

Prehľad dôležitých lehôt, odkaz na stránku: 

https://www.minv.sk/?tlacove-spravy&sprava=prezidentske-volby-2024-prehlad-dolezitych-lehot