Brezovička - Zjednodušená verzia stránok

Nastavenie veľkosti písma
+

Dátum zverejnenia Číslo objednávky
Popis plnenia
Cena * Dodávateľ
Odberateľ
16. 12. 2021

2021045

Set odpadkové koše Sortibox 4x

134,00 EUR Jednostotridsať eur

FEREX,s.r.o.

Obec Brezovička

16. 12. 2021

2021044

Debniace dosky na prípravu hokejového ihriska

900,00 EUR Deväťsto eur

Marcel Bujňák - ml.

Obec Brezovička

16. 12. 2021

2021043

Smetné nádoby podľa prílohy

589,32 EUR Päťstoosemdesiatdeväť eur 32/100

FEREX,s.r.o.

Obec Brezovička

16. 12. 2021

2021042

Mikulášske balíčky 60ks

180,00 EUR Jednostoosemdesiat eur

LION CROWN, s.r.o.

Obec Brezovička

30. 11. 2021

2021041

Terénne úpravy-kanalizácia OCÚ

Neuvedené

SRH Mont, s.r.o.

Obec Brezovička

30. 11. 2021

2021040

Vypracovanie súťažných podkladov pre VO na "Územný plán obce Brezovička"

500,00 EUR Päťsto eur

Mgr. Miroslav Kovalík - ORIM

Obec Brezovička

22. 11. 2021

2021039

Montáž reproduktorov na MR

Neuvedené

Radoslav Miko

Obec Brezovička

29. 10. 2021

2021038

Výkopové práce pri OCÚ

0,00 EUR

ZVP Angelovič s.r.o.

Obec Brezovička

29. 10. 2021

2021037

Elektrická skartovačka

28,99 EUR Dvadsaťosem eur 99/100

NAY a.s.

Obec Brezovička

29. 10. 2021

2021036

Antigénne testy pre zamestnancov obce 3 bal

90,00 EUR Deväťdesiat eur

KOBUKRAV

Obec Brezovička

30. 9. 2021

2021035

Oprava verejného osvetlenia

0,00 EUR

O.S.V.O. comp, a.s.

Obec Brezovička

30. 9. 2021

2021034

Ročná aktualizácia programu ŠJ4

48,00 EUR Štyridsaťosem eur

SOFT-GL s.r.o.

Obec Brezovička

31. 8. 2021

2021033

Tlačivá podľa prílohy

8,74 EUR Osem eur 74/100

ŠEVT a.s.

Obec Brezovička

31. 8. 2021

2021032

3 ks tlakový reproduktor pre MR

151,92 EUR Jednostopäťdesiatjeden eur 92/100

MK hlas, s.r.o.

Obec Brezovička

31. 8. 2021

2021031

Kredit na stravných kartách

94,09 EUR Deväťdesiatštyri eur 09/100

Up Déjeuner, s. r. o.

Obec Brezovička

30. 7. 2021

2021030

Čistenie potoka, terénne úpravy

0,00 EUR

SRH Mont, s.r.o.

Obec Brezovička

30. 7. 2021

2021029

Nabíjačka BOSCH pre hasiace auto DHZ

33,90 EUR Tridsaťtri eur 90/100

Alza.sk s. r. o.

Obec Brezovička

30. 7. 2021

2021028

OOP a vybavenie pre členov DHZ podľa upresnenia

3 200,00 EUR Tritisícdvesto eur

Prometeus - SL s.r.o.

Obec Brezovička

30. 7. 2021

2021027

2 ks tlakový reproduktor pre MR

101,28 EUR Jednostojeden eur 28/100

MK hlas, s.r.o.

Obec Brezovička

30. 7. 2021

2021026

2 pár pracovná obuv Comfort

27,98 EUR Dvadsaťsedem eur 98/100

BRAKON s.r.o.

Obec Brezovička

30. 6. 2021

2021025

Kredit na stravných kartách

473,26 EUR Štyristosedemdesiattri eur 26/100

Up Déjeuner, s. r. o.

Obec Brezovička

30. 6. 2021

2021024

50 ks stoličky do sály KD s dopravou

1 232,46 EUR Jedentisícdvestotridsaťdva eur 46/100

MEXTRA GROUP Spolka Cywilna

Obec Brezovička

30. 6. 2021

2021023

Práce strojových zariadení- terénne úpravy

0,00 EUR

SRH Mont, s.r.o.

Obec Brezovička

30. 6. 2021

2021022

Osadenie oplotenia pri ihrisku MŠ

550,00 EUR Päťstopäťdesiat eur

BORDON s.r.o.

Obec Brezovička

30. 6. 2021

2021021

Lomový kameň, množstvo a frakcia podľa upresnenia

0,00 EUR

VS Stones, s.r.o.

Obec Brezovička

* Uvedená cena je konečná. V prípade, že je zmluvná strana platcom DPH, je cena uvedená vrátane DPH.

Zobrazeno 1-25 z 155