Brezovička - Zjednodušená verzia stránok
Nastavenie veľkosti písma
+

Povinné zverejňovanie

Dátum zverejnenia Číslo objednávky
Popis plnenia
Cena * Dodávateľ
Odberateľ
31. 7. 2023

202325

Servisná prehliadka hasičského vozidla

0,00 EUR

Doprava a mechanizácia, a.s. Prešov

Obec Brezovička

31. 7. 2023

202324

Tlačivá pre MŠ

22,45 EUR Dvadsaťdva eur, 45/100

ŠEVT a.s.

Obec Brezovička

31. 7. 2023

202323

Odstránenie nánosov a prekážok z komunikácií z dôvodu povodní

0,00 EUR

SRH Mont, s.r.o.

Obec Brezovička

30. 6. 2023

202322

Nákres spevnených plôch, rozpočet stavby

300,00 EUR Tristo eur

Ing.Darina Juricová

Obec Brezovička

30. 6. 2023

202321

1 ks nožnicový stan

189,00 EUR Jednostoosemdesiatdeväť eur

UDERMAN s.r.o.

Obec Brezovička

30. 6. 2023

202320

Didaktické pomôcky pre MŠ

492,30 EUR Štyristodeväťdesiatdva eur, 30/100

Baribal s.r.o.

Obec Brezovička

31. 5. 2023

202319

Navýšenie kreditu stravných kariet

1 003,80 EUR Jedentisíctri eur, 80/100

Up Déjeuner, s. r. o.

Obec Brezovička

31. 5. 2023

202318

Oprava diaľkového ovládača

0,00 EUR

LGR electronic, spol. s r.o.

Obec Brezovička

28. 8. 2023

202317

Tlačivá pre MŠ

15,40 EUR Pätnásť eur, 40/100

ŠEVT a.s.

Obec Brezovička

31. 3. 2023

202316

Kontrola a servis hasiacich prístrojov OcÚ, MŠ, DHZ, TJ

0,00 EUR

Vladimír JÁNOŠ - RAHAP

Obec Brezovička

31. 3. 2023

202315

1 KS olovený akumulátor

12,70 EUR Dvanásť eur, 70/100

ELEKTROSPED, a.s.

Obec Brezovička

31. 3. 2023

202314

Úprava priameho a polopriameho merania

49,80 EUR Štyridsaťdeväť eur, 80/100

Východoslovenská distribučná, a.s.

Obec Brezovička

28. 2. 2023

202313

6 ks stan na domaľovanie pre MŠ

107,84 EUR Jednostosedem eur, 84/100

Radoslav Sobota

Obec Brezovička

28. 2. 2023

202312

Update účtovného programu OCÚ

172,80 EUR Jednostosedemdesiatdva eur, 80/100

Ifosoft s.r.o.

Obec Brezovička

31. 1. 2023

202311

24 ks odpadové nádoby plastové

628,44 EUR Šesťstodvadsaťosem eur, 44/100

MEVA - SK, s.r.o. Rožňava

Obec Brezovička

31. 1. 2023

202310

Sporák E50 Mora

229,00 EUR Dvestodvadsaťdeväť eur

DATART INTERNATIONA, a.s.,e-shop

Obec Brezovička

31. 1. 2023

202309

Účtovné súvzťažnosti v samospráve

40,00 EUR Štyridsať eur

RVC Prešov

Obec Brezovička

31. 1. 2023

202308

15 t kamenivo fr. 16/32

277,20 EUR Dvestosedemdesiatsedem eur, 20/100

VS Stones, s.r.o.

Obec Brezovička

31. 1. 2023

202307

Posypové kamenivo fr. 4/8

143,00 EUR Jednostoštyridsaťtri eur

PHB, s.r.o.

Obec Brezovička

31. 1. 2023

202306

Ročný prístup na diaľkové ovládanie MR

0,00 EUR

MK hlas, s.r.o.

Obec Brezovička

31. 1. 2023

202305

Update programu mzdy na rok 2023

56,00 EUR Päťdesiatšesť eur

Ifosoft s.r.o.

Obec Brezovička

31. 1. 2023

202304

Kancelárske potreby a služby na rok 2023 podľa upresnenia

0,00 EUR

Vladimír Gladiš-Globus

Obec Brezovička

31. 1. 2023

202303

Stavebný materiál podľa upresnenia na rok 2023

0,00 EUR

Stavebniny BOYSI sro

Obec Brezovička

31. 1. 2023

202302

Montáž a demontáž vianočného osvetlenia a opravu miestneho rozhlasu na rok 2023

Neuvedené

Radoslav Miko

Obec Brezovička

31. 1. 2023

202301

Kancelársky materiál a servis výpočtovej techniky podľa upresnenia na rok 2023 do výšky

1 000,00 EUR Jedentisíc eur

D-BAND servis,

Obec Brezovička

* Uvedená cena je konečná. V prípade, že je zmluvná strana platcom DPH, je cena uvedená vrátane DPH.

Zobrazené 26-50 z 238