Brezovička - Zjednodušená verzia stránok
Nastavenie veľkosti písma
+

Povinné zverejňovanie

Dátum zverejnenia Číslo objednávky
Popis plnenia
Cena * Dodávateľ
Odberateľ
30. 9. 2022

202232

Zimná a letná údržba ciest 2022-2023

0,00 EUR

Peter Bujňák - ml.

Obec Brezovička

30. 9. 2022

202231

Zemné prác pre úprave dvora pri OcÚ

0,00 EUR

Bartolomej Smetana

Obec Brezovička

30. 9. 2022

202230

5 ks kovové hodiny s fotkou

0,00 EUR

LIM PO,s.r.o.

Obec Brezovička

30. 9. 2022

202229

Vypracovanie súťažných podkladov a realizáciu zákazky s nízkou hodnotou "Šatne TJ SOKOL Brezovička"

650,00 EUR Šesťstopäťdesiat eur

Mgr.Miroslav Kovalík - ORIM

Obec Brezovička

30. 9. 2022

202228

Ročná aktualizácia programu MŠ

0,00 EUR

SOFT-GL s.r.o.

Obec Brezovička

31. 8. 2022

202227

Oprava stroja PS12

0,00 EUR

Lukáš Bujňák

Obec Brezovička

31. 8. 2022

202226

Oprava prenosného reproduktora

0,00 EUR

MK hlas, s.r.o.

Obec Brezovička

31. 8. 2022

202225

Nabíjačka Impres

98,90 EUR Deväťdesiatosem eur, 90/100

G-SYSTEMS SLOVAKIA, s. r. o.

Obec Brezovička

31. 8. 2022

202224

OOP pre DHZ do výšky 2300,-

2 300,00 EUR Dvetisíctristo eur

Prometeus - SL s.r.o.

Obec Brezovička

31. 8. 2022

202223

Zimná údržba komunikácií 2022/2023

30,00 EUR Tridsať eur / Mth

Peter Bujňák - ml.

Obec Brezovička

31. 8. 2022

202222

Navýšenie kreditu stravných kariet

247,50 EUR Dvestoštyridsaťsedem eur 50/100

Up Déjeuner, s. r. o.

Obec Brezovička

29. 7. 2022

202221

5 ks obrus teflon

40,00 EUR Štyridsať eur

Tibor Farkaš - BELIVIE

Obec Brezovička

29. 7. 2022

202220

Dres DHZ Brezovička 10 ks

242,00 EUR Dvestoštyridsaťdva eur

Bison sportswear, s.r.o.

Obec Brezovička

29. 7. 2022

202219

Vypracovanie projektovej dokumentácie na stavbu "Stavebné úpravy, prístavba a nadstavba k požiarnej

1 920,00 EUR Jedentisícdeväťstodvadsať eur

Ing. Marek Petrík - PROJEKCIA

Obec Brezovička

30. 6. 2022

202218

Navýšenie kreditu stravných kariet

306,00 EUR Tristošesť eur

Up Déjeuner, s. r. o.

Obec Brezovička

30. 6. 2022

202217

Prehliadka vozidla Iveco

0,00 EUR

Doprava a mechanizácia, a.s. Prešov

Obec Brezovička

15. 6. 2022

202216

Tričká a nátelníky pre členov DHZ

150,00 EUR Jednostopäťdesiat eur

BRAKON s.r.o.

Obec Brezovička

31. 5. 2022

202215

Revízia a oprava hasiacich prístrojov pre OCÚ, MŠ, DHZ a TJ

0,00 EUR

Vladimír JÁNOŠ - RAHAP

Obec Brezovička

31. 5. 2022

202214

Vypracovanie projekčných prác na stavbu "Preložka VN vedenia"

605,90 EUR Šesťstopäť eur 90/100

MJ projekt s.r.o.

Obec Brezovička

31. 5. 2022

202213

Materiál do kosačiek podľa výberu

160,10 EUR Jednostošesťdesiat eur 10/100

Ján Mrug ml.

Obec Brezovička

29. 4. 2022

202212

Trávnik na futbalové ihrisko

480,00 EUR Štyristoosemdesiat eur

FYTOSTAR, s.r.o.

Obec Brezovička

31. 3. 2022

202211

Palivové drevo 24pmr a orez stromov podľa potreby

768,00 EUR Sedemstošesťdesiat eur

Milan Klembara - ml.

Brezovička

12. 4. 2022

202210

Čistenie fasády a okien na budove OCÚ - poškodené vandalizmom

337,70 EUR Tristotridsaťsedem eur 70/100

Medúza s.r.o.

Obec Brezovička

12. 4. 2022

202209

Reklamné predmety

480,00 EUR Štyristoosemdesiat eur

Nier Fine Wines SK, s. r. o.

Obec Brezovička

28. 2. 2022

202208

Vypracovanie rozpočtu na projekt šatne TJ

150,00 EUR Jednostopäťdesiat eur

Ing.Darina Juricová

Obec Brezovička

* Uvedená cena je konečná. V prípade, že je zmluvná strana platcom DPH, je cena uvedená vrátane DPH.

Zobrazené 51-75 z 238